facebook
5654LS Eindhoven, Tinelstraat 5      040 844 50 07

KH Bemiddeling

Website disclaimer Nederlands

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.khbemiddeling.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt KH Bemiddeling uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door KH Bemiddeling onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan KH Bemiddeling niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. KH Bemiddeling wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die KH Bemiddeling op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van KH Bemiddeling.

Wijzigingen

Alle informatie die KH Bemiddeling op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. KH Bemiddeling raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

By visiting and using this website www.khbemiddeling.nl you agree to be bound by this disclaimer and the conditions contained in this disclaimer.

Information and referrals

All information provided on or through this website is of a general nature, no rights can be derived from this. Upon composing and maintaining this website KH Bemiddeling acts very carefully. The sources and references have also been examined by KH Bemiddeling for reliability. Despite such care KH Bemiddeling cannot guarantee the correctness, completeness and timeliness of the information. KH Bemiddeling expressly rejects any liability for the accuracy, completeness, timeliness of the information and the use of this website.

The information on and through this website offered by KH Bemiddeling can be printed or downloaded for personal use. However, it is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this information or take any other action that is inconsistent with the intellectual property rights of KH Bemiddeling.

Modifications

All the information offered by KH Bemiddeling on or through this website may be changed without notice. The text of this disclaimer is also subject to change without notice. KH Bemiddeling encourages you to check regularly if the offered information and the text of this disclaimer has been modified.

Applicable law

The Dutch law is exclusively applicable to this website and disclaimer. Disputes are submitted to the competent court in the Netherlands.


©EenvoudigRecht.nl

POLSKI

POLSKI

1000 +

duizenden tevreden huurders

14 +

meer dan 14 jaar ervaring

600 +

adressen in eigen beheer

  KH Bemiddeling B.V.

  Als U registreerde bent bij Korpal huizen bemiddeling krijgt u alle nieuwe aanbod per mail. Zo bent U geïnformeerde met onze nieuwe aanbod.

  maandag08.00-17.00
  dinsdag08.00-17.00
  woensdag 08.00-17.00
  donderdag 08.00-17.00
  vrijdag 08.00-17.00
  zaterdag08.00-17.00
  Zondag08.00-17.00

  Adres

  Tinelstraat 5, 5654LS Eindhoven, Nederland

  KvK

  7352309

  BTW

  NL859557923B01

  Telefoon

  040 844 50 07